Główna O projekcie Organizatorzy Uczestnicy Przygotowania i efekty Galeria

PORTSMOUTH 2018

Zagraniczne praktyki zawodowe w ramach projektu Erasmus+

O projekcie

„Poznajemy europejskie rynki pracy aby lepiej wejść w dorosłość”

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją. Celem projektu o numerze 2017-1-PL01-KA102-038008, którego efektem jest m.in. ta strona, było poszerzenie wiedzy zdobytej w szkole oraz nabycie nowych doświadczeń dzięki stażowi za granicą.

Organizatorzy

Training Vision okazał się wyśmienitym i godnym zaufania pośrednikiem pomiędzy szkołą, a organizacją przyjmującą.

To właśnie Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1, do którego uczęszczamy, umożliwił nam udział w praktykach za granicą.

Firma, w której odbywaliśmy praktyki. Specjalizuje się ona m.in. projektowaniem sieci komputerowych oraz wsparciem IT i tym właśnie się tam zajmowaliśmy.

Uczestnicy

Opiekunowie:
 

Ewa Rułan

Agnieszka Berkman

Uczniowie:

Mikołaj Doktór

Jakub Guzewicz

Maciej Kaczorowski

Gabriela Łapińska

 

Dominika Sałajczyk

Karol Szcześniak

Hubert Tokarzewski

Przygotowania

Abyśmy byli jak najlepiej przygotowani na wyjazd, nasza szkoła zorganizowała kilka sesji różnego rodzaju kursów przygotowawczych, każdy o innej tematyce:
Przygotowanie kulturowe

Pomogło nam lepiej poznać angielską kulturę, tradycje i obyczaje, a także zauważyć różnice pomiędzy prawem panującym w Anglii, a prawem polskim.

Przygotowanie pedagogiczne

Pokazało nam, jak powinniśmy reagować w problematycznych sytuacjach w czasie praktyk oraz w jaki sposób powinniśmy odnosić się do naszych współpracowników i współlokatorów.

Przygotowanie językowe

Dzięki niemu zapoznaliśmy się z często używanymi zwrotami w języku angielskim, nauczyliśmy się wielu nowych słówek, a także sprawdziliśmy siebie i nasz poziom języka.

Efekty

Przez całą długość praktyk ciężko pracowaliśmy, aby poszerzyć swoją więdzę oraz umiejętności. Oto, co robiliśmy w trakcie praktyk i co udało nam się osiągnąć/usprawnić:

projektowanie inteligentych domów i biur

tworzenie i zarządzanie sieciami

administracja systemami Windows Server i CentOS

zabezpieczanie sieci metodami IDS i IPS (Intrusion Detection/Prevention System)

praca z serwerem NAS

diagnozowanie i naprawa laptopów

montaż i renderowanie krótkich materiałów prezentacyjnych

zarządzanie urządzeniami na odległość

praca w grupie

punktualność i sumienność

lokalizowanie i rozwiązywanie problemów

Galeria